تبلیغات
ڪد هاے نوار آدرس ِ رژ صورتے

مرگ ارزو - اسمون همون لسمونهــــ

مرگ ارزو

ایــنجـآ بــہ مـَرز ♀ بـے تفـاوتــے ♀ رسیـد

طراح قالب: آوازک

اسمون همون لسمونهــــ

از دنیـــای ِ واقــعـی و نــامــــــــ ــردیــاش !

 

پنــــاه آوردیــــم بــه دنیـــــــــــــ ـای ِ مـجــازی !

 

 

 

غــافـل از این کــه ، آســــــــــــــــــــــــــ ــمون ،

 

 

 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمون آسـمونــه ...

 ..................................................................................
[ یکشنبه 16 تیر 1392 ] [ 08:04 ق.ظ ] [ arezoo ♪ ♥ ] [ نظرات() ]