تبلیغات
ڪد هاے نوار آدرس ِ رژ صورتے

مرگ ارزو - ای کاش مرد بودم

مرگ ارزو

ایــنجـآ بــہ مـَرز ♀ بـے تفـاوتــے ♀ رسیـد

طراح قالب: آوازک

ای کاش مرد بودم
ڪاشــ گاهـے مرב بودم ـ  !

میشد تنهایی به פֿیاباטּ بروم ،

سیگارے روشـטּ ڪنم ـ ،

و نگراטּ نگاهــ هاے مرבم نباشم ـ ... !

ڪاشــ میشد گاهے مرב بودم  !

میشد شادے ام را بــه ڪوچه ها بریزم ،

با صداے بلند از ته בل بـפֿـندم ـ ،

و هیچــ ماشینـے براے سوار ڪردنم ـ ترمز نڪند ... ![ چهارشنبه 24 خرداد 1391 ] [ 06:25 ب.ظ ] [ arezoo ♪ ♥ ] [ ★★ ?kissme★★ () ]