تبلیغات
ڪد هاے نوار آدرس ِ رژ صورتے

مرگ ارزو - عاشق اینم که ...

مرگ ارزو

ایــنجـآ بــہ مـَرز ♀ بـے تفـاوتــے ♀ رسیـد

طراح قالب: آوازک

عاشق اینم که ...

مطلبو بخون از دستش نده

آیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دختره

       برای اقام    عاشقـــ اینمــ کهــ بهت بگمــ می خوامــ از پیشتــ برمـ

           بهم بگی نمی تونمــ بدونتــ زندگیـــ کنمـــ        

     عاشقــ اینمــ کهــ وقتیــ ازت دلخور میــ شمــ

همهـ ـ یـ  سعیتو می کنیــ کهــ از ناراحتیــ درم بیاریــ

عاشــقــ اینمــ کهــ از خوابــ بیدارتــ می کنمــ اما عصبانیــ نمیشیــ

عاشقــ ـ ـ اینمـ کهـ بهمــ اطمینان میدیــ همیشهــ تکیهــ گاهمـ میمونیــ

عاشقــ ـ اینمــ کهــ صبحــ با صدایــ زنگــ تلفن تو از خوابــ بیدار بشمــ

عاشقــ ـ ـ ـتمــعلی چونــ ـ ـ عاشقـــ ــونهـ عاشقــ ـ ـمیــ ـ ـ

 بیــ ـ ـ تــ ـ ـو ســ ـ ـخــ ــ ـتهـ ـ ـ زندگیـ ـ ـ ـ

 از دور می بوســ ـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـ ـ عشقـ ـ ـ  ـمـ ـنایت اسکینشکلکـــآی رمینــ ـآآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهMyspace Love Iconsآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهآیکـُن های ِ دخترهMyspace Kiss Icons

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، بلاگر www.RoozFun.Com
تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، بلاگر www.RoozFun.Com

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، بلاگر www.RoozFun.Com[ جمعه 14 بهمن 1390 ] [ 02:09 ب.ظ ] [ arezoo ♪ ♥ ] [ ★★ ?kissme★★ () ]