تبلیغات
ڪد هاے نوار آدرس ِ رژ صورتے

مرگ ارزو - معجزه دلتنگی

مرگ ارزو

ایــنجـآ بــہ مـَرز ♀ بـے تفـاوتــے ♀ رسیـد

طراح قالب: آوازک

معجزه دلتنگی

 

مُــعــجِــزـه یَــعـنــﮯ. . . .


تُــو בر خــیــالََـــت گـــاـهـﮯ

 


بــہ "مَــــن" فِـــكــر مـﮯ كُــنــﮯ. .. ...


 ...................................................................................

نـِـگـــاهـ کـُـن . . .

 

مـــــــی بینـــــــــی . . .؟

 

ایــن ویــــرانــکـَــده ، آثــار بــاستانـــی نــیست . . .


 

مـَـنـَـــــــم...........!!

 

دروغ بــه خـوردمـان دادنـد دیـ ـروزی هـ ـا ..

امـ ـروز دلــی بـه دلــی راه نـدارد !

 ............................................................................

بغـ ـل کـن زانـویتــ ــ را " محکـ ـم " ؛

 

امشبــ ـــ را هــم بـا " بغـ ـض " بخوابـ ــــ ...


........................................................................

چه بی تفــــــــاوت زندگــــــــی می کنند

 

آدمــــ هــــــــا ...

 

بی آنــــــــکه بداننـــــــد در گوشـــــــه ای از دنیــــــــــا

 

 

تمــــــــامــــ دنیـــــــــای کســـــــــی شـده انــــــــد ...!

 


 ....................................................................................

 

تـــنــهــــــــــــــا یـیــــِِِِِِ

 

 

یعنی ذهـنــــم پـــــــــر از تــــــــــــــــــو

 

و خـــالـــــــــی از دیــگــران هســتــــــــ....

 

امــــــــا

 

کـنـــارم خــالــــــی از تــــــــــــو

 

 

و پــــــــر از دیــگــــــــران !!!!

 


 

بیا جایمان را با هم عوض کنیم

 

دلم لک زده برای اینکه کسی عاشقم باشد . . .

 [ یکشنبه 16 تیر 1392 ] [ 08:06 ق.ظ ] [ arezoo ♪ ♥ ] [ نظرات() ]